ประวัติ วันลอยกระทง

ประวัติ ความเป็นมา วันลอยกระทง ประวัติวันลอยกระทง

วันลอยกระทงมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ มีความเชื่อหลากหลายอย่าง ยกตัวอย่างเช่น เชื่อว่าเป็นการเคราพบูชาและขอขมาพระแม่คงคา เป็นการปัดเป่าสิ่งไม่ดีในชีวิต เป็นการบูชาพระเจ้าในศาสนาพราหมณ์ หรือเป็นการบูชารอยพระพุทธบาท เป็นต้น การลอยกระทงนิยมทำกันในวันเพ็ญ เดือน 12 ของทุก ๆ ปี อันเป็นช่วงที่น้ำในแม่น้ำลำคลองขึ้นสูงและอากาศเริ่มเข้าฤดูหนาว ตามพระราชนิพนธ์พระราชพิธีสิบสองเดือน และตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ได้กล่าวว่า นางนพมาศ หรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์ พระสนมเอกในพระร่วงเจ้าแห่งกรุงสุโขทัย เป็นผู้ริเริ่มประดิษฐ์ทำกระทงใช้ในการลอยประทีปเป็นรูปดอกบัวบานขึ้น ซึ่งชาวบ้านนิยมทำตามเป็นประเพณีสืบต่อมา นอกจากนั้นในศิลาจารึกหลักที่ 1 ยังได้กล่าวถึง งานเผาเทียน เล่นไฟ ของกรุงสุโขทัยไว้ด้วยว่า เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกรุงสุโขทัย ทำให้ชาวบ้าน ผู้รู้ทั้งหลายคาดเดาต้องตรงกันว่า งานประเพณีนี้ น่าจะเป็นงานลอยกระทงอย่างแน่นอน ปัจจุบันประเพณีลอยกระทง มีการจัดงานกันทั่วประเทศไทย ถือเป็นงานประจำปีที่สำคัญ เพราะเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *